click here
Walk-ins are welcome
Same day appointments available
954-983-9191

4 Fason Yon Doktè Podiatry Amelyore Swen Swen Sante

Nou gen tout eksperyans tan sa a lè yon bagay rive nan pye ou. Kit li te grate oswa fè mal, ou pa t ‘kapab (oswa pa t’) vle sèvi ak li. Se konsa, ou chita alantou jou sa a ak binge gade yon montre oswa li pran lide ou sou pye douloure ou. Jou kap vini an, ou kòmanse jou ou espere ke pye ou santi ou pi byen paske ou gen yon anpil fè, men ou limp alantou ak chita nenpòt lè ou kapab.

Pye nou yo se rasin nan vitalite nan mobilite. San yo pa mobilite, kalite lavi ou diminye. Wè yon doktè pedyatri regilyèman ka ede pye ou ak je pye. Yon doktè pedyatri ki sètifye ka pran yon evalyasyon byometrik pou wè si dega ou ap afekte ranch ou yo.

Podiatry doctor Fort Lauderdale, FL

Asosiyasyon dyabèt Ameriken rekòmande pou resevwa yon egzamen pye omwen yon fwa chak ane pa yon espesyalis podiatry. Gen anpil fason yon podyat ka ede ou. Isit la yo se kat fason yon doktè podiatry ka amelyore kalite lavi ou.

Rezoud po ak zong Pwoblèm

Pye sèch, fann pinga’w, ak pye atlèt fè tèt di ka ede ak krèm ak sal. Pafwa yo pa ase, ak yon bon doktè pedyatri ka preskri medikaman yo klè pwoblèm sa yo kontinyèl. Pwoblèm zong, tankou klou epè oswa defòme ki difisil pou koupe, ka lakòz ou doulè. Yon podyat ka jwenn kòz la egzak nan klou epè, ak deside tretman an ou bezwen. Tou de nan pwoblèm sa yo ka lakòz iritasyon ak doulè fè li difisil mache.

Bay solisyon pou swen pye pou moun ki gen fleksibilite pòv oswa vizyon

Si ou gen fleksibilite pòv, ou ka pa kapab rive nan pye ou pou aplike pou losyon ki nesesè yo. Nan kèk ka, moun pa gen okenn moun mande. Men, moun ki fè, pa ta renmen mande yo aplike losyon nan pye yo. Pedyatri doktè yo ka bay aplikatè yo pou yo pwolonje rive ou, epi ede aplike losyon yo oswa balm ou bezwen.

Pòv vizyon kapab tou negatif enpak pye ou nan plizyè fason diferan. Pwoblèm vizyon ka fè jwenn losyon oswa medikaman difisil epi li ka lakòz ou pran medikaman an mal, dòz la mal oswa aplike yon bagay ki lòt pase losyon nan pye ou. Yon danje pi gwo akòz vizyon pòv se lè ou pa ka wè ki kote w ap mache oswa ki sa w ap kite. Sa a ka lakòz blesi grav. Mande èd se yon obligasyon pou sitiyasyon sa a.

Idantifye epi adrese pye pwoblèm ak ortotik

Yon podyat ka fè ou santi ou tankou ou ap mache sou lè, ak ortèz preskripsyon. Se pa sèlman yo ka fè jou ou vo reveye men ba ou lonjevite.

Bay swen maladi kwonik pou pwoblèm pye ki gen rapò ak atrit oswa dyabèt

Atrit ak dyabèt souvan ale men-an-men, si ou ap soufri nan yon sèl oswa gen tou de. Si ou gen dyabèt ou risk pou yo fè atrit kontra ogmante pa 50%. Si ou gen atrit ou risk pou yo fè dyabèt kontwole yo ogmante pa 20%.

Atrit ki lakòz enflamasyon nan pye ou, ki fè yo anfle, santi yo rèd e sansib. Li ka kreye tou chalè nan youn oswa plis jwenti nan pye yo ki dire pou yon jou oswa plis. Moun ki gen dyabèt gen yon risk ki pi wo pou pwoblèm pye grav. Sa a se ki koze pa:

 • Redwi sikilasyon san nan pye yo, ki fè koupe ak abrasion ralanti geri.
 • Nè domaje nan pye, ki redwi kapasite pou santi chòk la ki te koze pa koupe, abrasion ak plis ankò.

Pi long la ou gen dyabèt oswa atrit oswa lòt maladi kwonik, pi grav la sentòm yo vin. Si ou gen nenpòt nan kondisyon sa yo, tanpri, jwenn yon doktè podiatry tou pre ou. Yo pral bay swen ou bezwen pou fè ou retounen sou pye ou.

Bezwen yon Doktè Podiatry? Prensipal Swen Doktè nan Florid Èske yo sou anplwaye

Si ou gen doulè dwòl oswa malèz nan pye ou oswa cheviy, kontakte nou nan Doktè swen medikal prensipal nan Florid.  Nou gen doktè pedyatri sou anplwaye ki aksepte Medicare ak Medicaid sou anplwaye, osi byen ke lòt moun ki nan lis founisè swen sante Humana yo.

Gen kèk nan lòt asirans nou pote nan Doktè Prensipal nan Florid yo (men pa limite a): Blue Cross Blue Shield, iman, Sante Libète, Pi bon, ak Founisè Swen Prefere. Tanpri kontakte nou pou plis enfòmasyon sou plan asirans nou aksepte.

Fikse yon randevou doktè menm jou a lè ou rele 954-983-9191 oswa ranpli nou sou entènèt fòm kontak  pou ou te kòmanse kounye a.

Get in touch with us.

Services

 • Asthma Treatments
 • Minor Surgery
 • Immunizations
 • Gynecology
 • Labs
 • Electrocardiograms
 • Pap Smears
 • Fitness Testing
 • Allergy Testing
 • Pulmonary Testing
 • Wound Care
 • Pacemaker Services
 • Dental Services
 • X-Rays
 • Free Transportation
 • Pregnancy Testing
 • Glucose Testing
 • Immigration Services
 • Optometry Services
 • Diagnostics
 • Podiatry
 • Hearing Services