(English)
click here
Walk-ins are welcome
Same day appointments available
954-983-9191

6 fason efikas pou diminye tansyon wo

Nan Amerik, apeprè yon tyè nan popilasyon adilt la (75 milyon) soufri tansyon wo. Tansyon wo (tèm medikal la pou tansyon wo) se yon gwo pwoblèm sante piblik ak kantite lanmò ki gen rapò ak tansyon wo kontinye ap ogmante pandan 30 dènye ane yo.

Kòz tansyon wo

Espesyalis swen pou tansyon wo yo te detèmine ke apeprè 1 nan chak 20 ka tansyon wo koze pa yon kondisyon kache – tankou maladi ren kwonik oswa kèk adrenal oswa tiwoyid – oswa medikaman, pifò ka tansyon wo pa gen okenn kòz egzak li te ye. Sepandan, gen anpil faktè risk li te ye ki asosye ak tansyon wo. Sa yo lakòz yo enkli:

• Obezite
• Fimen
• Estrès
• Konsomasyon twòp alkòl
• Mank egzèsis
• Twòp sèl nan rejim alimantè a
• Jenetik (tankou yon istwa fanmi tansyon wo)
• Apne dòmi

Ki sa ki se tansyon wo?

Men, sa ki tansyon wo egzakteman? Li se lè san aplike twòp fòs kont mi yo nan veso sangen yo. Tansyon wo fè kè a travay pi di pou sikile san nan tout kò a. Nan Amerik jodi a, se tansyon wo klase kòm anyen ki pi wo pase 130 sou 80.

Getting blood pressure check for senior health care Hollywood, Florida

Pifò moun ki gen tansyon wo pa konnen li paske gen anpil sentòm. Pou rezon sa a, li se ke yo rekonèt kòm asasen an silans. Evite tchèkòp medikal regilye epi li pa kontwole kondisyon sa a yon fwa ke li te dekouvri ka mennen nan yon kriz kadyak, konjesyon serebral, oswa lòt maladi grav.

Lè yo dyagnostike yon moun ki gen tansyon wo, tretman premye-liy lan se nan ajisteman fòm. Anba a gen sijesyon chanjman fòm pou ede ou kenbe yon tansyon san.

1. Egzèsis

Fè egzèsis regilyèman se apwòch ki pi efikas pou kenbe ou an sante pou ane k ap vini yo. Poukisa se sa? Kenbe yon pwa ki an sante se fason ki pi efikas pou redwi chans ou pou devlope pwoblèm sante grav. Gen ka kote presyon san ou an segondè (sa vle di ou gen tansyon wo kòm yon rezilta yon kondisyon kache).

Pou pifò granmoun ki an sante, Depatman Sante ak Sèvis Imen rekòmande gid sa yo fè egzèsis: Pran omwen 150 minit nan aktivite aerobic modere oswa 75 minit nan aktivite aerobic wòdpòte yon semèn, oswa yon konbinezon de aktivite modere ak wòdpòte. Ogmante aktivite fizik ou a pral gen tou benefis la te ajoute nan diminye estrès, yon lòt faktè ki kontribiye nan tansyon wo.

2. Rejim

Bon egzèsis ak rejim alimantè se eleman prensipal yo nan nenpòt ki sèvis pèdi pwa nan batay obezite, ak chwa manje ou chak jou afekte sante ou – ki jan ou santi ou jodi a, demen, ak nan lavni. Prevni maladi kòmanse avèk manje an sante. Enstiti Nasyonal Kè poumon ak san nan Etazini (NHLBI) rekòmande rejim alimantè DASH pou moun ki gen tansyon wo. DASH, oswa “Apwòch dyetetik yo sispann tansyon wo,” te fèt espesyalman pou ede moun bese tansyon yo. Anjeneral pale, rejim alimantè a DASH ogmante kantite grenn antye, fwi ak legim ak diminye kantite lajan an nan vyann, bèt volay ak bagay dous. Senpleman evite manje vit ak manje pre-pake se yon gwo kòmansman pou amelyore rejim alimantè ou.

Men kèk nan lòt aksyon dyetetik ki gen rapò ak ou ka pran pou ede redwi tansyon wo:

 • Redwi sodyòm – Gid dyetetik pou Ameriken yo rekòmande ke ou limite konsomasyon sodyòm nan mwens pase 2,300mg. Konsome yon sèl manje pre-pake te kapab depase kantite lajan sa a. Yon bon pwent pou diminye sodyòm se pou manje tout sa ou vle, men fè li nan grate.Apeprè 90% nan Ameriken yo manje plis sodyòm pase rekòmande pou yon rejim alimantè ki an sante. Lè w ap fè acha, tcheke etikèt la epi gade pou sodyòm ki ba oswa varyete manje ki pa gen sodyòm, epi gade tou epis santi bon pou manje sezon lòt pase sèl.
 • Limite alkòl – Yon pent okazyonèl nan byè oswa vè diven ak dine a OK epi li ka menm gen kèk benefis sante, men konsome twòp ka kontribye nan lòt maladi kwonik ki pral deteryore sante jeneral ou. Pou plis konsèy tcheke deyò 4 Benefis Sante nan Redui konsomasyon alkòl ou.
 • Redwi Kafeyin – Anviwon 90 pousan Ameriken yo pran kafeyin nan yon fòm oswa yon lòt chak jou. Jiska 400 miligram (mg) nan kafeyin yon jou parèt yo dwe san danje pou pi granmoun ki an sante – ki nan 4 tas kafe moulu. Kafeyèn ogmante tansyon ou tanporèman.

3. Kite fimen

Nikotin la nan lafimen elevasyon san presyon, vitès moute pousantaj la chalè ak domaj mi yo nan veso sangen ou, tout faktè ki kontribye nan tansyon wo. Anpil etid yo montre yon korelasyon dirèk ant fimen ak maladi kè, ak yon moun kite fimen anpil diminye risk ou genyen pou maladi kè.

Gen anpil rezon pou kite fimen epi bese tansyon w se jis yon rezon enpòtan. Men, si ou pa pral fè li pou tèt ou, Lè sa a, fè li pou zanmi ou yo ak moun yo renmen, paske etid yo montre ke menm ke yo te ekspoze a dezyèm men lafimen ogmante chans yo nan yo kontwole maladi kè oswa kansè nan poumon.

4. Siveyans efikas

Ale nan doktè swen primè ou kòm rekòmande (chak ane) se kritik nan dyagnostik la ak tretman tansyon wo. Ou ka aktif nan kontwole presyon san ou nan kay lè ou achte yon tansyon pou kontwole. Sa ka ede ou dekouvri kisa ki fè tansyon w monte, kidonk ou ka diminye ekspozisyon li oswa elimine li. Si ou konnen santiman tansyon wo a, ou ka etap lwen strès la pandan w ap lwen lakay ou.

5. Jesyon Estrès

Estrès natirèlman ogmante tansyon ou. Lè ou gen tansyon wo, li trè enpòtan pou jwenn fason pou jere estrès pou diminye li. Depi, Ameriken an mwayèn travay 44 èdtan nan yon semèn, pi Ameriken yo gen konstan, estrès inevitab. Gen kèk aktivite efikas pou jesyon estrès yo meditasyon, yoga, fè egzèsis oswa konsèy.

6. Medikaman

Si rejim ak egzèsis pa travay pou ou, doktè ou ka sijere pran sèten medikaman. Yo pral kòmanse ou koupe sou ti dòz yo wè sa ki ap travay pou ou. Chwa a nan dwòg depann sou moun nan ak nenpòt ki lòt kondisyon yo ka genyen.

Bezwen Èd Siveyans tansyon wo ou a?

Si ou pa sèten si ou gen tansyon wo oswa ou bezwen plis èd jere li. Doktè Prensipal Swen Florid yo gen anplwaye nan men yo nan 13 biwo ki fasilman lokalize pou jwenn rezilta byen vit. Ban nou yon apèl nan 954-983-9191 oswa itilize sou la men sou entènèt fòm kontakte nou pou pran yon randevou jodi a.

Get in touch with us.

Services

 • Asthma Treatments
 • Minor Surgery
 • Immunizations
 • Gynecology
 • Labs
 • Electrocardiograms
 • Pap Smears
 • Fitness Testing
 • Allergy Testing
 • Pulmonary Testing
 • Wound Care
 • Pacemaker Services
 • Dental Services
 • X-Rays
 • Free Transportation
 • Pregnancy Testing
 • Glucose Testing
 • Immigration Services
 • Optometry Services
 • Diagnostics
 • Podiatry
 • Hearing Services