(English)
click here
Walk-ins are welcome
Same day appointments available
954-983-9191

Swen Zye Konsèy pou Mwa Sante Zye ak Mwa Konsyantizasyon Sekirite Sosyal

Jodi a, fanm yo fè moute majorite nan 4.4 milyon Ameriken yo, ki gen laj 40 ak pi gran ki gen pwoblèm pou wè oswa avèg. Pifò fanm pa menm konnen yo gen pwoblèm grav oswa nan yon pi gwo risk pou pèt vizyon pèmanan paske nan maladi je tankou: presbiyopi, glokòm, je sèk, ki gen rapò ak laj koripsyon makula, katarat ak arterit tanporèl, lè yo konpare ak gason.

Eye care services Fort Lauderdale, FL

Kòm ou vin pi gran, pafwa li pote chanjman ki febli vizyon ou ak je, men gen kèk bagay ou ka fè yo kenbe kenbe tout lavi je sante. Men kèk sijesyon pou ankouraje pi bon sante je.

Jwenn dòmi ase

Anpil etid yo montre ke pa jwenn ase bon jan kalite dòmi-ekspè rekòmande ap resevwa ant 7 ak 9 èdtan – ka lakòz pwoblèm tankou spasm je, tranbleman, ak je sèk kòm byen ke petèt ki mennen ale nan pwoblèm je grav tankou glokom. Je yo bezwen dòmi chak swa pou repoze, geri epi ranplir pou travay pi byen. Si ou gen pwoblèm pou jwenn bon jan dòmi, tcheke deyò atik nou an sou  Konsèy pou Pi bon Dòmi Amelyore Swen Sante Senior.

Pran yon poz

Anpil travay mande pou nou fikse sou ekran yo pou anpil èdtan chak jou, si ou konnen ou gen yon jounen long devan, planifye yon ti repo. Ou dwe okouran de je souch epi pran repo jan yo rekòmande w.

Vizite Optometrist ou

Tout fanm ki gen plis pase 40 ta dwe ale nan yon Optometrist chak ane. Sa a ta dwe gen ladan yon egzamen je pou egzamen je linèt pou linèt asire w ke preskripsyon lantiy ou an jiska dat. Si ou jwenn linèt, mande pou “blokan ble.” Lantiy espesyal sa yo bloke limyè ble ki emèt nan ekran yo, ekleraj atifisyèl, ak solèy la.

Diminye ekran klète

Avèk mwayèn Ameriken an kap nan ekran pou jiska 11 èdtan nan yon jounen, li se yon bon lide diminye klète nan ekran yo sou tout aparèy ou a diminye souch je. Epitou, pa itilize ekran klere nan fè nwa a si nan tout posib, epi si se pa, asire w ke ekleraj nan ekran se sou pi ba anviwònman li yo.

Kite fimen

Pandan ke fimen se move pou anpil ògàn, li se patikilyèman domaje nan je yo. Paske korn an “respire” lè a epi li pa gen okenn san koule dirèkteman sou li, lè fre ki pa kontamine pa lafimen esansyèl pou kenbe fonksyon je an sante.

Mete linèt oswa chapo lè deyò

Reyon solèy la ka fasilman domaje vizyon an si ou pa pran prekosyon tankou mete UV-bloke linèt solèy oswa chapo lajè bò. Sèvi ak sa yo ka diminye souch je ak diminye chans yo nan domaj je pèmanan kòm rezilta nan ekspoze twòp solèy la.

Bezwen wè yon doktè zye?

Deteksyon bonè ak tretman enpòtan pou soulaje efè nenpòt ki maladi je. Jwenn yon egzamen zye abòdab ki soti nan Doktè Prensipal Swen nan Florid. Sonje ke nan Doktè Prensipal Swen nan Florid, nou gen doktè ki aksepte Medicare ak Medicaid sou anplwaye, menm jan tou lòt moun ki sou lis la nan founisè swen sante Humana.

Kèk nan lòt asirans nou pote nan Doktè Swen Primè nan Florid yo (men se pa sa sèlman): Blue Cross Blue Shield, Cigna, UnitedHealthCare, Molina, ak gadyen legal. Tanpri kontakte nou pou plis enfòmasyon sou plan asirans nou aksepte.

Mete kanpe yon randevou doktè menm jou a pa ranpli soti nou an fòm kontak sou entènèt  oswa rele 954-983-9191 yo wè youn nan doktè swen je nou yo jodi a.

Get in touch with us.

Services

 • Asthma Treatments
 • Minor Surgery
 • Immunizations
 • Gynecology
 • Labs
 • Electrocardiograms
 • Pap Smears
 • Fitness Testing
 • Allergy Testing
 • Pulmonary Testing
 • Wound Care
 • Pacemaker Services
 • Dental Services
 • X-Rays
 • Free Transportation
 • Pregnancy Testing
 • Glucose Testing
 • Immigration Services
 • Optometry Services
 • Diagnostics
 • Podiatry
 • Hearing Services