click here
Walk-ins are welcome
Same day appointments available
954-983-9191

Sèvis Odyans lan

Èske w jwenn li difisil pou w tande konvèsasyon lakay ou, nan travay ou oswa nan anviwònman sosyal yo? Èske ou anmède pa yon sonnen alèz oswa son buz nan zòrèy ou a?

Anpil moun fè eksperyans yon pèt tande yo akòz aje, aksidan, maladi, oswa ekspoze pwolonje nan nivo segondè nan bri. Li se yon pwoblèm komen pou granmoun aje yo, kòm nivo pèt tande se pi grannèg nan mitan granmoun laj 60 ak yo. Se poutèt sa, sèvis tande se yon eleman enpòtan nan sèvis swen sante ansyen konplè nou ofri nan Doktè Swen Primè nan Florid.

Hearing services Margate, FL

Pèt tande se yon enkyetid pou anpil timoun granmoun ak pitit pitit, ki ka jwenn li difisil pou yo kominike avèk yon paran ki aje. Erezman, gen anpil kalite aparèy pou ede moun ka amelyore odyans granmoun yo, epi ede redwi santiman izolasyon, depresyon, fristrasyon ak konfizyon.

Ekip odyoloji nou an gen anpil eksperyans nan fè dyagnostik ak trete pèt la tande nan youn oswa toude zòrèy, osi byen ke òrèy kònen / sonnen, yon sonnen konstan oswa okazyonèl sonn oswa buz.

Pou detèmine nati ak limit pèt tande a, nou fè yon seri tès odyans konplè, avèk dènye ekipman tès la. Nou detèmine Si gen yon kòz medikal pou pwoblèm lan – tankou yon enfeksyon oswa likid nan zòrèy anndan an – epi ou ka wè youn nan espesyalis zòrèy, nen ak gòj nou yo (ENT) espesyalis pou tretman imedyat.

Apre evalye kondisyon ou an, odyològ nou yo ka ba ou dènye aparèy ak sèvis sipò yo, tankou:

 • Pwotèz pou odyans “Envizib” ki anfòm nan zòrèy ou.
 •  Pwotèz oditif tradisyonèl deyò-zòrèy la
 • Aparèy pou redwi k ap sonnen akòz kònen / sonnen
 • Aparèy ki kite ou ogmante oswa diminye volim nan depann sou anviwònman ou an
 • Sèvis èd pou tande tankou reparasyon ak ranplasman batri

Anplis distribisyon aparèy oditif yo, odyològ nou yo bay fòmasyon ak konsèy sou fason pou itilize aparèy pou tande ak lòt aparèy pou ede moun – yon sèvis enpòtan pou amelyore odyans ou ak kalite lavi jeneral. Ban nou yon apèl nan 954-983-9191 oswa itilize senp nou an fòm kontak sou entènèt para programar una cita hoy.

What makes us Different?

Mache-Ins Èske Byenveni

Randevou menm jou yo
Or Call 954-983-9191

Get in touch with us.

Services

 • Asthma Treatments
 • Minor Surgery
 • Immunizations
 • Gynecology
 • Labs
 • Electrocardiograms
 • Pap Smears
 • Fitness Testing
 • Allergy Testing
 • Pulmonary Testing
 • Wound Care
 • Pacemaker Services
 • Dental Services
 • X-Rays
 • Free Transportation
 • Pregnancy Testing
 • Glucose Testing
 • Immigration Services
 • Optometry Services
 • Diagnostics
 • Podiatry
 • Hearing Services