click here
Walk-ins are welcome
Same day appointments available
954-983-9191

Plantation Location – Plantation, FL

Primary Care Physicians Margate, FL office

Forest Plaza – Margate, FL

612 South State Road 7
Margate, FL 33068
Telefòn: 954-983-9191
Faks: 954-983-1152
Imèl: frontdeskmargate@pcpfla.com
Obiwo Orè: Lendi – Vandredi: 9am a 5pm; Samdi 9am a 3pm

Biwo Forest Forest nou an sitiye sou kwen South Road 7 ak SW 6 th Street jis nan sidès Fwa Pòtay la.
Klike sou pou direksyon yo

Sèvis Medikal

Biwo Margate la bay sèvis medikal sa yo:

 • tretman dyabèt ak tès glikoz
 • Sèvis sante mantal
 • swen maladi kwonik pou maladi tankou maladi kè ak COPD
 • plan tretman opresyon
 • Gwo tansyon jesyon
 • Sèvis pèdi pwa pou obezite
 • swen blesi
 • tretman fwad ak grip
 • Lòt divès bezwen medikaman entèn

Biwo Plaza Forest nan Margate tou gen espesyalis swen sante sa yo sou sit: Cardiologist, Espesyalis VIN, ak Estetik medikal.

Tès dyagnostik ak Sèvis Swen Prevantif

Kote Margate la ofri tou yon varyete tès dyagnostik ak sèvis swen pou prevantif:

 • Sèvis EKG
 • Vaksinasyon ak vaksen
 • Tès poumon
 • tès tès Pap
 • tès gwosès
 • chèk Pacemaker
 • vaksen grip
 • Lekòl ak espò egzamen fizik
 • STD tès ak tretman

Lòt sèvis ki bay doktè nan Florid Primary Care

 • Sèvis Vizyon – Kontak, linèt je, egzamen je ak linèt solèy. Tanpri rele 954-983-9191 epi mande pou swen vizyon.
 • Sèvis pou tande – Ki gen ladan èd odyans ak tès pou tande, pou plis enfòmasyon rele Hearing Hearing Care nan 888-443-2725.Nan kay Famasi Sèvis
 • Transpòtasyon gratis nan Sèvis Medikal – Gen kèk limit ki aplike.
 • Gratis sèvis livrezon medikaman – Yon pati nan sèvis famasi konplè yo ofri nan Doktè Primè nan Florid, jwenn medikaman ou yo delivre dwa nan pòt ou vit epi pou gratis.
 • Aksè Sante Kowòdinasyon ede nan pwogram Medicaid, pwogram ekonomi Medicare, ak koupon pou manje. Pou plis enfòmasyon, kontakte Jenny Chavez nan 954-225-8073 oswa imèl jchavez@pcpfla.com. myflfamilies.com/

Asirans Medikal

Nan PCP Florid, nou gen doktè ki aksepte Medica ak CarePlus sou anplwaye yo, ansanm ak lòt moun ki nan lis founisè swen sante Medica yo.

Gen kèk nan lòt asirans nou pote nan Primè Swen Doktè nan Florid yo (men pa limite a): Patnè Swen Prefere, Swen Plus, Tricare, AvMed, Golden Rule, ak Health Freedom. Kontakte nou pou plis enfòmasyon sou plan asirans nou aksepte.

What makes us Different?

Mache-Ins Èske Byenveni

Randevou menm jou yo
Or Call 954-983-9191

Get in touch with us.

Services

 • Asthma Treatments
 • Minor Surgery
 • Immunizations
 • Gynecology
 • Labs
 • Electrocardiograms
 • Pap Smears
 • Fitness Testing
 • Allergy Testing
 • Pulmonary Testing
 • Wound Care
 • Pacemaker Services
 • Dental Services
 • X-Rays
 • Free Transportation
 • Pregnancy Testing
 • Glucose Testing
 • Immigration Services
 • Optometry Services
 • Diagnostics
 • Podiatry
 • Hearing Services