(English)
click here
Walk-ins are welcome
Same day appointments available
954-983-9191

News

6 fason efikas pou diminye tansyon wo

Nan Amerik, apeprè yon tyè nan popilasyon adilt la (75 milyon) soufri tansyon wo. Tansyon wo (tèm medikal la pou tansyon wo) se yon gwo pwoblèm sante piblik ak kantite lanmò ki gen rapò ak tansyon wo kontinye ap ogmante pandan 30 dènye ane yo. Kòz tansyon wo Espesyalis swen pou tansyon wo yo te detèmine ke apeprè 1 nan chak 20 ka tansyon wo koze pa yon kondisyon kache - tankou maladi ren kwonik oswa kèk adrenal oswa tiwoyid - oswa medikaman, pifò ka tansyon wo pa gen okenn kòz egzak li te ye. Sepandan, gen ....

3 Siy Ou Ka Bezwen Sèvis Odyans

Nan Amerik, 15% (37.5 milyon) nan granmoun, dizwit oswa plis, rapòte pwoblèm ki genyen ak pèt tande chak ane. Pèt odyans lan rann li difisil pou kominike avèk soufrans lan, epi pèt tande lontan ka lakòz defisyans mantal ak bès. Etid yo montre moun ki soufri pèt tande yo gen plis chans pou yo vin izole, sa ki ka lakòz depresyon. Anviwònman Pwoteksyon Anviwònman an (EPA) nivo bri san danje a se 70 desibèl. Pi fò bri a, mwens tan li pran pou lakòz pèt tande pèmanan. Yon konvèsasyon nòmal se nan 60 desibèl, ak machin alave ....

Get in touch with us.

Services

 • Asthma Treatments
 • Minor Surgery
 • Immunizations
 • Gynecology
 • Labs
 • Electrocardiograms
 • Pap Smears
 • Fitness Testing
 • Allergy Testing
 • Pulmonary Testing
 • Wound Care
 • Pacemaker Services
 • Dental Services
 • X-Rays
 • Free Transportation
 • Pregnancy Testing
 • Glucose Testing
 • Immigration Services
 • Optometry Services
 • Diagnostics
 • Podiatry
 • Hearing Services