click here
Walk-ins are welcome
Same day appointments available
954-983-9191
Audra Harding Hollywood Physicians Practice Manager

Audra K. Harding – Administratè Biwo

Bay lidèchip ak direksyon ki nesesè pou bati sou siksè ki deja etabli nan pratik swen prensipal la. Li jere lajounen klinik, asirans kalite ak operasyon administratif yo. Li te travay nan endistri swen sante a pou plis pase 10 ane. Li gen yon Bachelor nan Administrasyon Biznis nan swen sante / Jesyon. Kòm yon moun bon jan ak chalè. Audra se yon pati esansyèl nan ekip nou an.

Get in touch with us.

Services

 • Asthma Treatments
 • Minor Surgery
 • Immunizations
 • Gynecology
 • Labs
 • Electrocardiograms
 • Pap Smears
 • Fitness Testing
 • Allergy Testing
 • Pulmonary Testing
 • Wound Care
 • Pacemaker Services
 • Dental Services
 • X-Rays
 • Free Transportation
 • Pregnancy Testing
 • Glucose Testing
 • Immigration Services
 • Optometry Services
 • Diagnostics
 • Podiatry
 • Hearing Services