click here
Walk-ins are welcome
Same day appointments available
954-983-9191
Dr. Calvin Higgins Hollywood Internal Medicine Specialist

Sante ou se richès reyèl ou a, pa ajan oswa lò ...

Calvin Higgins, M.D.

Medsin Entèn

Diplomat nan Komisyon Konsèy Ameriken pou Medsin Entèn

Dr Calvin Higgins te vini nan Etazini nan lane 1979. Li te ale nan Cornell Medical School e li te gradye nan lane 1985. Nan lane 1998, mwen te konplete rezidans li nan Lenox Hill Medical Center nan Manhattan, New York nan Medsin Entèn. Nan lane 1998 mwen te deplase nan Florid epi mwen te konplete 3 zan nan medsin ki baze sou biwo. Apre sa, li te deplase nan lopital ki baze sou medikaman nan lane 2001 prezante.

Dr Higgins gen yon gwo nwayo pou medikaman altènatif. Li toujou ankouraje pasyan l yo chache fòm chanjman nan rejim alimantè, fè egzèsis, meditasyon ak byennèt mantal, jis nan non yon kèk.

Get in touch with us.

Services

 • Asthma Treatments
 • Minor Surgery
 • Immunizations
 • Gynecology
 • Labs
 • Electrocardiograms
 • Pap Smears
 • Fitness Testing
 • Allergy Testing
 • Pulmonary Testing
 • Wound Care
 • Pacemaker Services
 • Dental Services
 • X-Rays
 • Free Transportation
 • Pregnancy Testing
 • Glucose Testing
 • Immigration Services
 • Optometry Services
 • Diagnostics
 • Podiatry
 • Hearing Services