click here
Walk-ins are welcome
Same day appointments available
954-983-9191
DEAN GUADAGNA, D.O.

DEAN GUADAGNA, D.O.

Fanmi Medsin

Diplomat nan Komisyon Konsèy Ameriken pou Medsin pou Fanmi.

Dr.Guadagna gradye nan Southeastern College nan Medsin Osteopati, Bachelor nan syans-Sikoloji nan Auburn University, Auburn, AL.

Li ranpli yon rezidans nan Inivèsite Southeastern nan Syans Sante – Davie, FL

DrGuadagna gen yon afilyasyon nimewo vas ak yon lopital kèk tankou sa ki annapre yo, Westside Regional Hospital, Plantation, FL, ak Memorial Hospital.

Gen manm ak Sètifikasyon nan òganizasyon sa a; Ameriken Medikal Asosyasyon. Ameriken Osteopati Board of Practice Fanmi.

Get in touch with us.

Services

 • Asthma Treatments
 • Minor Surgery
 • Immunizations
 • Gynecology
 • Labs
 • Electrocardiograms
 • Pap Smears
 • Fitness Testing
 • Allergy Testing
 • Pulmonary Testing
 • Wound Care
 • Pacemaker Services
 • Dental Services
 • X-Rays
 • Free Transportation
 • Pregnancy Testing
 • Glucose Testing
 • Immigration Services
 • Optometry Services
 • Diagnostics
 • Podiatry
 • Hearing Services