click here
Walk-ins are welcome
Same day appointments available
954-983-9191

Isel Huelbes, ARNP

Fanmi Medsin

Isel Huelbes se yon pwofesyonèl Enfimyè ki anrejistre (ARNP) ki gen eksperyans ki bay egzamen medikal konplè pou pasyan ki gen tout laj epi ki gen konsiderab eksperyans ak pasyan ki gen dyagnostik konplike tankou transplantasyon, operasyon kè ouvè, maladi vaskilè, swen blesi, osi byen ke kwonik maladi swen.

Li te resevwa Mèt li nan Syans nan Enfimyè nan Inivèsite Florid Entènasyonal epi li te resevwa bakaloreya li nan Syans nan Enfimyè nan Inivèsite Nova Southeastern. Li se tou pale nan lang panyòl.

Get in touch with us.

Services

 • Asthma Treatments
 • Minor Surgery
 • Immunizations
 • Gynecology
 • Labs
 • Electrocardiograms
 • Pap Smears
 • Fitness Testing
 • Allergy Testing
 • Pulmonary Testing
 • Wound Care
 • Pacemaker Services
 • Dental Services
 • X-Rays
 • Free Transportation
 • Pregnancy Testing
 • Glucose Testing
 • Immigration Services
 • Optometry Services
 • Diagnostics
 • Podiatry
 • Hearing Services