click here
Walk-ins are welcome
Same day appointments available
954-983-9191
Sylvia Soto, PA – Hollywood Family Practice Physician

Sylvia Soto, P.A.

Edikasyon ki baze sou Inivèsite Nasyonal la nan San Marcos. Lima, Perou, lisansye Florid doktè asistan PA lisans # 9100853, mèt depandans konseye 1996. CE # 14826. Epitou akeri fòmasyon medikal ak ladrès, pandan y ap viv aletranje pou ajoute nan eksperyans medikal li.

Ladrès kominikasyon elaji li nan lang Panyòl la ede pasyan yo santi yo nan fasilite, pandan y ap evalye enkyetid sante pasyan yo.

Eksperyans yo enkli medikal sib-envestigatè, asistan doktè anvan ane k ap travay konesans.

Get in touch with us.

Services

 • Asthma Treatments
 • Minor Surgery
 • Immunizations
 • Gynecology
 • Labs
 • Electrocardiograms
 • Pap Smears
 • Fitness Testing
 • Allergy Testing
 • Pulmonary Testing
 • Wound Care
 • Pacemaker Services
 • Dental Services
 • X-Rays
 • Free Transportation
 • Pregnancy Testing
 • Glucose Testing
 • Immigration Services
 • Optometry Services
 • Diagnostics
 • Podiatry
 • Hearing Services