click here
Walk-ins are welcome
Same day appointments available
954-983-9191
Yordy Brito Aguila, ARNP – Hollywood Primary Care

Yordy Brito Aguila, ARNP

Eksperyans RELATED:

Fanmi enfimyè doktè

Aurelio Torres MD PA Out 29th Sept Septanm

 • Evalye, fè dyagnostik ak trete pasyan adilt yo.
 • byen vèrs sou dosye elektwonik medikal.
 • Vèse sou kod ICD 10.
 • Swiv pou pasyan ki gen maladi kwonik
 • Oke vask sou ladrès klinik ak pwosedi yo

Interamerican Medical Center: Me 9yèm ane 2016 – Out 5th 2016

 • Evalye, fè dyagnostik ak trete pasyan adilt yo.
 • Oke vèrs sou Elektwonik dosye medikal. (MDVITA)
 • Vèse sou kod ICD 10.
 • Swiv moute pou pasyan ki gen maladi kwonik
 • Oke vèrs sou ladrès klinik ak pwosedi yo

Jan C Gutleber, MD PA: Mas 2016 – Me 2016

 • Evalye, fè dyagnostik ak trete pasyan adilt yo.
 • Fòmasyon sou dosye medikal elektwonik (EMR, Care 360)
 • Vèse sou kod ICD 10.
 • Swiv moute pou pasyan ki gen maladi kwonik
 • Oke vèrs sou ladrès klinik ak pwosedi yo

Sussman ak Staller MD PA Biwo: Jen 2015 – Mas 2016

 • Evalye, fè dyagnostik ak trete pasyan adilt yo.
 • Fòmasyon sou dosye elektwonik medikal. (EMR)
 • Vèse sou kod ICD 10.
 • Swiv moute pou pasyan ki gen maladi kwonik
 • Oke vèrs sou ladrès klinik ak pwosedi yo

Enfètyè Enfimyè:

Brown Mackie College: Jiyè 2013 – Me 2015

 • NCLEX revize ak leson patikilye
 • Klinik enstriktè
 • Didactic konferans nan operasyon medikal pou enfimyè
 • Eksperyans sou Flip eksperyans salklas
 • Byen konesans sou Pharmacology, Med Operasyon, NCLEX Revizyon.

Concorde Karyè Kolèj Inc. Jen 2013 – Jiyè 2014

 • Leson planifikasyon
 • NCLEX revizyon leson patikilye
 • Devlopman nan NCLEX pwogram revize.
 • Byen awondi Didactic Enstriktè
 • Byen balanse klinik enstriktè
 • Oke vèrs nan; Medikal chiriji; Mwen, II, III. Fermakoloji mwen ak II.)

Dade Medical College Jen 2011 – Me 2013

 • Fè konferans bay enfimyè yo vin RN Bridge ak A.D.N pwogram yo.
 • Ranpli dokiman apwopriye.
 • Preparasyon ak planifikasyon konferans sou sijè diferan.
 • Tutoring NCLEX revizyon.
 • Devlope kèk pwogram pou ede siksè elèv yo nan tès NCLEX.
 • Evalyasyon ekselan.
 • Bay sipò Biwo pou lòt pwofesè yo.

RN Kay Swen Sante ak Hospice
Sèvis Sante Kay Septanm 2009 – Me 2011 (biwo diferan, pou chak joum)

 • Fè premye evalyasyon ak swiv moute nan asiyen pasyan ak sipèvizyon nan sa ki fèt pa manm ekip ki kalifye nan ankadreman tan yo mande yo.
 • Evalyasyon swen blesi ki enkli rasanbleman, mezi, epi swiv direksyon medikal.
 • Enfòme pasyan ak moun k ap bay swen sou pwosesis maladi; Anpeche ilsè presyon, swen pou po, mezi kontwòl doulè, jesyon medikaman ak teknik pwòp tèt ou swen. Patisipe nan oryantasyon ak edikasyon kontinyèl nan anplwaye ak volontè yo.
  Asirans Kalite nan pasyan tablo.
 • Sipèvizè nan klinik asire kominikasyon entè-depatman ak echanj done ki egzat, alè ak efikas.
 • Jesyon Swen pou Kaiser Permanente (Kalifòni HMO)
 • Eksperyans nan administre IV medikaman.
 • Eksperyans nan ER kòm yon kontraktè nan biwo yo.
 • Sipèvize LVN ak HHA sou teren an.
 • Ranpli pasyan apwopriye ak dosye medikal hospice yo pou chak sèvis yo bay yo.
 • Rapò chanjman nan kondisyon pasyan nan MD ak Sipèvizè pa 24-hr disponiblite nan sèvis retrèt ak sèvis psychosocial.

Eksperyans nan klinik kòm yon Kay Enfimyè ak planche k ap flote
Kontra pa ajans diferan ki baze nan Los Angeles
Oktòb 2009 – Me 2011

Done Manadjè
Medikal nkoloji rechèch, 16 septanm 2008 a septanm 2009
University of Southern California
LAC / USC Sant Medikal
1200 North State Street chanm 10441.Los Angeles California 90033

 • Kolekte done pasyan, dosye ka soti nan dokiman, asirans kalite, IRB pou etid rechèch.
 • Transkri done yo kolekte nan baz done oswa fòm rapò ka.
 • Netwaye epi modifye done ak fè analiz de baz yo.
 • Résumé done soti nan tablo medikal, patisipe nan pwogram QA.
 • Kowòdone soumèt nan glise patolojis glisad ak lòt materyèl pou revizyon pa patwone ajans.
 • Revizyon etid pwotokòl; Kenbe kontak ak patisipan etid yo pou asire yo kontinye swiv.
 • Pwodui rapò (vyolasyon pwotokòl, gwo evènman negatif ak evènman negatif) ak lòt materyèl pou kenbe asirans kalite jan sa nesesè.
 • Kominike avèk kanmarad, enfimyè rechèch, ak envestigatè direktè lekòl yo pou fè etid nkoloji.

QA ak Konseye Koòdonatè, Me 2008 – Sept 2008
Sante Med Swen Kay
2760 SW 97th ave suite 101 Miami Florida 33165
305-207-7383

 • Kowòdone swen medsin ak biwo medikal.
 • Revize epi detèmine kalifikasyon pasyan an.
 • Asirans kalite nòt retrèt ak tablo.

Espesyalis Medsin Entèn, Avril 2007 – Mas 2008
Materyèl Pwovens Lopital. Zimbabwe.

 • Dyagnostike ak trete pasyan yo nan sal enfeksyon maladi ak ICU ak konplikasyon maladi kwonik.

Entèn Medsin Espesyalis  Janvye 2002 ak avril 2007
Andres Ortiz Hospital Lahavàn City Kiba.

Jeneral Enfimyè 1999-2001
Finlay-Albarran Lopital. Lahavàn Kiba

 • Travay kòm enfimyè nan ICU (inite kadyovaskilè) pou plis pase 2 ane.
 • Eksperyans nan chanm operasyon tout zòn, radyoloji depatman, sikile tete, pre ak apre rekiperasyon swen
 • Ka manadjè nan medikaman fanmi an.
 • GManadjè nan pwogram kwonik maladi.
 • Te anseye konferans bay elèv tete tankou anatomi, fizyoloji ak maladi kwonik.
 • Swen pasyan ak maladi kwonik.

EDIKASYON EDIKASYON

 • MSN soti nan Turabo Inivèsite.
 • Fanmi Enfimyè Pratikan Lisansye Mas 2015
 • Licensed kòm Enfimyè ki anrejistre nan California, Aug 2009
 • Enfimyè Florid ki anrejistre depi 2009
 • Diplòm bakaloreya enfimyè, University of Havana, School of Nursing Kiba. Jiyè 2001.
 • Doktè Medikal. Havana University, Lekòl Medsin Kiba. Aug 1999.

FÒMASYON AK KONPLE

 • B.L.S ak A.C.L.S akredite pa Ameriken kè Asosyasyon.
 • CEU egzije nan Komisyon Konsèy pou Enfimyè Florid la.
 • Konnen angle ak panyòl.
 • Patisipe nan kou sou maladi kè.
 • Resevwa fòmasyon nan manyen VIH-AIDS pasyan yo.
 • Resevwa fòmasyon sou lipid maladi.
 • Te resevwa plizyè fòmasyon sou Done manyen (elektwonik ak dokiman).
 • Konesans konplè nan aktivite rechèch klinik ak règleman.
 • Konesans nan esè faz 1-3 klinik.
 • Konesans nan teknoloji konpitè.
 • TKalite 40-50 WPM.
 • Abilite pou pran desizyon endepandan ak travay avèk sipèvizyon minim.

REFERANS
Disponib sou demann.

Get in touch with us.

Services

 • Asthma Treatments
 • Minor Surgery
 • Immunizations
 • Gynecology
 • Labs
 • Electrocardiograms
 • Pap Smears
 • Fitness Testing
 • Allergy Testing
 • Pulmonary Testing
 • Wound Care
 • Pacemaker Services
 • Dental Services
 • X-Rays
 • Free Transportation
 • Pregnancy Testing
 • Glucose Testing
 • Immigration Services
 • Optometry Services
 • Diagnostics
 • Podiatry
 • Hearing Services