click here
Walk-ins are welcome
Same day appointments available
954-983-9191

Poukisa tès pou alèji?

Testing for Allergies in Hollywood, Florida

Lè ou ap soufri nan alèji yon doktè ka ede. Yon alèrjist aktyèlman espesyalize nan trete alèji ak ka konnen ki sa ou yo fè alèji. Sentòm yo ki pi komen nan alèji yo se je dlo, touse, yon nen bouche, enfeksyon sinis, enfeksyon nan zòrèy, tèt fè mal ak yon nen k ap koule.

Kòz la pou alèji

Genyen yon anpil nan sibstans ki ka lakòz yon reyaksyon alèjik ki gen ladan polèn plant, ravèt, mwazi, pwodwi chimik endistriyèl, medikaman, pike ensèk ak mòde, bèt kay, plim, manje, pousyè ak ti kòb kwiv. Sibstans sa yo ka deklanche alèji ou ak yo refere yo kòm alèrjèn.

Prensipal Swen Doktè Tès pou alèji

Yon alèjis ap kòmanse pa konfime alèji ou. Yo pral jwenn pwochen deklanche espesifik ou pou w konnen ki sa pou fè pou evite. Y ap ba ou yon plan tretman pou ou konnen egzakteman sa ou bezwen fè. Sa a ap gen ladan nenpòt medikaman ou bezwen pran, ki sa pou fè pou evite ak ki jan fè fas ak yon reyaksyon alèjik grav.

Rezon ki fè yo vizite nou pou fè tès alèji ou

Ou ta dwe konsilte avèk yon alèjis si ou gen konjesyon kwonik nan nen, difikilte pou respire, enfeksyon sinis kwonik, lafyèv zèb oswa nenpòt sentòm ki pèsiste pandan plizyè mwa chak ane. Lè sou medikaman yo vann san preskripsyon tankou antihistamines yo pa kontwole sentòm ou oswa sa ki lakòz efè segondè akseptab ou ta dwe konsilte avèk yon alèjis. Lè alèji ou oswa opresyon an anpeche ou ranpli aktivite ou chak jou oswa ki diminye bon jan kalite lavi ou, ou bezwen konsidere tès pou alèji nan Hollywood

Siy Avètisman Opresyon

Gen kèk nan siy avètisman yo ke ou gen opresyon gen lite kenbe souf ou, yon sere nan pwatrin ou oswa souvan kout souf, respire oswa tous espesyalman apre egzèsis oswa nan mitan lannwit. Si ou te deja te dyagnostike kòm gen opresyon ankò yo toujou gen atak opresyon malgre medikaman ou li se tan konsilte avèk yon alèjis.

Get in touch with us.

Services

 • Asthma Treatments
 • Minor Surgery
 • Immunizations
 • Gynecology
 • Labs
 • Electrocardiograms
 • Pap Smears
 • Fitness Testing
 • Allergy Testing
 • Pulmonary Testing
 • Wound Care
 • Pacemaker Services
 • Dental Services
 • X-Rays
 • Free Transportation
 • Pregnancy Testing
 • Glucose Testing
 • Immigration Services
 • Optometry Services
 • Diagnostics
 • Podiatry
 • Hearing Services